Nils-Erik Johansson, Konsult, polyuretane, elastomerer, polymer

Nils-Erik Johansson, Konsult, polyuretane, elastomerer, polymer

Nils-Erik Johansson – Konsult

Engelska News PU Consulting ABEngelska

.

Mer än 30 års erfarenhet av material- och applikationsteknik i kombination med kvalificerad processteknik ger en bra förutsättning för att hitta lösningar på nya problem och förbättra existerande applikationen inom området polyuretane elastomerer.

Dessutom, samma erfarenhet av kvalitetssäkring och hållbar produktion ur miljösynpunkt.

Några typiska arbetsområden:

  • Materialkunskap
  • Konstruktion och utveckling
  • Processkunskap
  • Uppföljning, provning och dokumentation
  • Inköpsspecifikation
  • Inre- och yttre miljö
  • Utbildning

Materialkunskap:
Vi kan hjälpa till med materialval för att uppnå önskad funktion, prestanda och processbarhet, utifrån varje enskilt fall. Det kan röra sig om befintliga applikationer som behöver förbättras eller helt nya.

Polyuretan kan kombineras med andra material, exempelvis stål, metall, kompositer eller andra polymerer.

Konstruktion och utveckling:
Även små förändringar i utformningen av en detalj kan ha avgörande betydelse för funktion och livslängd. Vi har lång erfarenhet av både nykonstruktion och modifiering för att förbättra både prestanda på produkten och utfallet vid tillverkning.

Processkunskap:
Materialvalet är en del i hela processen från idé och produkt till leverans. Ofta består hela flödet av metall förbehandling, råmaterialbehandling, efterkonditionering och efterbearbetning.

Uppföljning, provning och dokumentation:
När produkten är klar och satt i produktion börjar kanske det viktigaste arbetet, som ändå är så lätt att glömma av. Nämligen uppföljning och eventuell provning. Blev resultatet det önskade? Håller vi en rimlig kassationsnivå? Behöver något förändras och förbättras?

När det är klart så behövs oftast en dokumentation av hela flödet. Dokumentationen har minst två syften:

  1. Att tydligt fastställa det fungerade nuläget.
  2. Ofta driver processer iväg över tid och problem uppstår. Med en väl dokumenterad process är det lätt att hitta tillbaka till läget som rådde när allt fungerade och alla var nöjda och belåtna.

Inköpsspecifikation:
Som köpare av polyuretanprodukter kan du vända dig till oss för att få hjälp med kravspecifikationer.

Inre- och yttre miljö:
Miljöutredningar och materialval ur ett hållbarhetsperspektiv.
Framtagning och värdering av säkerhetsdatablad – SDB.

Utbildning:
Vi skräddarsyr ett utbildningspaket som passar just dig och dina behov inom ett flertal områden, exempelvis polymera material i allmänhet  och polyuretan i synnerhet.

Se mer information

 

Type of News: a PU Consulting AB Information, Services, Industry_Polymer_Polyurethane

Keywords (Max. 5): Nils-Erik Johansson, Konsult, polyuretane, elastomerer, polymer