Smart Glasses -Augmented reality - Remote maintenance - job training Industrial Förstärkt verklighet – Fjärrunderhåll – Smart glasögon – Jobbutbildning – Industriell